Priser Fysioterapi

Priser på fysioterapibehandling hos fysioterapeut med driftsavtale følger de til enhver tid gjeldende takster i avtalen mellom Norsk Fysioterapiforbund (NFF) og Kommunenes Sentralforbund (KS). Egenandelsplakaten vises nedenfor.

Ved behandling uten henvisning fra lege, eller hos fysioterapeut uten driftsavtale er egenandelen pr. 01.01.16 kr. 250,-/350,- pr undersøkelse eller behandling (20 / 30 min). Samme egenandel gjelder uavhengig av type behandling.

Behandling med trykkbølge (ESWT) kr. 500,- pr. behandling. Dette dekkes ikke av frikort og registreres ikke på egenandelskort tak 2.

 

EGENANDELSPLAKAT

Gjelder ved undersøkelse/behandling hos fysioterapeut med kommunal driftsavtale. Henvisning må foreligge ved behandlingsstart!

Egenandelsplakat

 

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

FYSIOTRIM1 AS Mølnvegen 8, 7863 Overhalla
Telefon: 90 52 53 74

Nettsted levert av ibooking.no.