Innmelding

For å melde deg inn som medlem hos FYSIOTRIM1 kan du møte opp i resepsjonen for å fylle ut kontrakt og få tildelt medlemsnummer og medlemskort. Første måned betales kontant i kassen sammen med innmeldingsavgiften på kr. 250,- (vi har kortterminal) og avtalegiro opprettes. Kontantmedlemskap betales i sin helhet. NB informasjon om avtalegiro nedenfor!

Du kan også melde deg inn via vår web-side, innmeldingsavgiften faller da bort! Du må møte opp i åpningstiden for å få utlevert nøkkelkort og få kopi av underskrevet kontrakt.

Bedriftsmedlemmer må også møte opp for å få tildelt kort og signere kontrakt.

Bli medlem!

 

INFORMASJON OM AVTALEGIRO

Avtalegiro betyr at du betaler månedsavgiften automatisk den 20. hver måned ved at du trekkes direkte fra din konto. Enkelt og praktisk, ingen fakturaer, og betalingen spres utover hele året. Du betaler den første måneden kontant ved innmelding. Du får også med deg et fullmaktskjema som kan leveres din bank for å opprette avtalegiro, hvis du ikke gjør det selv i din nettbank. Det tar normalt 1-2 mnd. før avtalegiro er klart til bruk. Avtalegiro er et tilbud fra oss utover kontant betaling.

Det er kundens ansvar å påse at avtalegiroen er OK! Ikke opprette avtalegiro tilleggsfaktureres kr. 40,- pr mnd inntil avtalen er opprettet og i orden!

Dersom det ikke lykkes banken å belaste kontoen din for det månedlige avdraget, vil du få en SMS med påminnelse fra oss om dette etter ca 7 dager. Hvis beløpet ikke blir betalt omgående går saken videre til CrediCare som er vår samarbeidspartner i slike saker. Du vil da får en purring/varsel om inkasso fra CrediCare. I slike tilfeller skal du ta kontakt med dem ang. betalingen.

Husk alltid å gi beskjed til oss dersom du bytter bank og /eller kontonummer, endrer adresse eller mobilnummer for å unngå urettmessige purringer!

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

FYSIOTRIM1 AS Mølnvegen 8, 7863 Overhalla
Telefon: 90 52 53 74

Nettsted levert av ibooking.no.