Ungdomskort

  • Tilbudet gjelder for ungdom i alderen 14-15 år.
  • Egen kontrakt fylles ut sammen med foresatte.
  • Betaling på avtalegiro.
  • Innmelding kr. 250, og kr. 200,- pr. mnd.
  • 3 mnd. bindingstid.
  • Oppstartstime med instruktør/fysioterapeut inkludert!
  • Kontrakten er tidsbegrenset, og gjelder alle dager mellom kl. 08.00-19.00.
  • Medlemsbetingelser og ordensregler hos FYSIOTRIM1 gjelder!
  • Instruktør/fysioterapeut er tilstede hver onssdag kveld fra kl. 17.30-19.00 for veiledning.

 

UNGDOMSKORTET GIR TILGANG TIL GRUPPETIMER I GJELDENDE AVTALETID!

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

FYSIOTRIM1 AS Mølnvegen 8, 7863 Overhalla
Telefon: 90 52 53 74

Nettsted levert av ibooking.no.